หลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ

กีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างมาก เนื่องจากเป็นกีฬาที่ร่างกายอยู่ในน้ำ หากอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆก็อาจทำให้เป็นตะคริวได้