เหตุผลที่เราควรใส่ชุดกีฬาในทุกครั้งที่เล่นกีฬา

ในการแข่งขันกีฬาเกือบทุกประเภทจะมีการกำหนดชุดที่ให้นักกีฬาใส่ในระหว่างการแข่งขัน ซึ่งกีฬาบางประเภทอาจจะคล้ายคลึงกันจนเหมือนกัน แต่กีฬาบางประเภทก็แตกต่างกัน