ความสมดุลของแร็กเก็ตในกีฬาเทนนิส

หลักในการเลือกน้ำหนักและความสมดุลของแร็กเก็ตในกีฬาเทนนิส แร็กเก็ตเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นกีฬาเทนนิสอย่างมาก หากไม่มีแร็กเก็ตก็ไม่สามารถเลนกีฬาชนิดนี้ได้ ดังนั้นแล้วการใส่ใจในอร็กเก็ตจึงเป็นสิ่งจำเป็นและควรให้ความใส่ใจในสิ่งนี้มากๆ