อวัยวะที่ใช้ในการเล่นฟุตบอล

การผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้จะช่วยฝึกให้ผู้เล่นมีจิตใจที่สงบและมีอารมณ์ที่มั่นคง เมื่อเจอสภาวะที่ตึงเครียดหรือสถานการณ์ที่ไม่ดีก็จะสามารถทำให้ผู้เล่นสามารถรับมือได้