กติกาพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล

ดร.ไนสมิธ เป็นผู้กำหนดกติกาพื้นฐานในการเล่นบาสเกตบอล โดยจะมีด้วยกันทั้งหมดจำนวน 13 ข้อ และกติกานี้ได้กลายเป็นกติกาพื้นฐานของบาสเกตบอลที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้