• อวัยวะที่ใช้ในการเล่นฟุตบอล

    การผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้จะช่วยฝึกให้ผู้เล่นมีจิตใจที่สงบและมีอารมณ์ที่มั่นคง เมื่อเจอสภาวะที่ตึงเครียดหรือสถานการณ์ที่ไม่ดีก็จะสามารถทำให้ผู้เล่นสามารถรับมือได้และกลับมาเล่นให้ดีขึ้นอีกครั้งได้ นอกจากนี้กิจกรรมการเล่นฟุตบอลเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้เกิดประโยชน์มากมาย เด็กและผู้ใหญ่สามารถเล่นกันได้

    การเล่นฟุตบอลเป็นกีฬาที่ใช้อวัยวะส่วนเท้าและศีรษะเป็นส่วนใหญ่ในการเล่น และสามารถใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ยกเว้นส่วนแขนและมือ แต่สามารถใช้มือทุ่มลูกบอลที่ออกเข้ามาได้ สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ในการรักษาประตูก็สามารถใช้มือจับลูกบอลบริเวณพื้นที่ที่เป็นเขตโทษได้ แต่อวัยวะที่ใช้ในการเล่นฟุตบอลมากที่สุดก็คือ เท้าที่เป็นส่วนสำคัญที่ใช้สัมผัสกับลูกบอลมากที่สุด ซึ่งส่วนต่างๆ ของเท้าที่ใช้เล่น ได้แก่ ฝ่าเท้า ข้างเท้า ปลายนิ้วเท้า เท้าด้านในและด้านนอก และส้นเท้า ล้วนเป็นส่วนที่ใช้เล่นบอลได้ทั้งนั้น ในส่วนฝ่าเท้า คือบริเวณของเท้าตั้งแต่หัวแม่มือเท้าจนถึงข้อเท้า รวมถึงข้างเท้าด้านในและข้างเท้าด้านอก และอวัยวะอีกส่วนที่ใช้ในการเล่นคือ หน้าผากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแรงมากที่สุดของกะโหลกศีรษะสามาระใช้ในการโหม่งลูกบอลได้

    อวัยวะที่ใช้ในการเล่นฟุตบอลมากที่สุดก็คือ ส่วนเท้า ฝ่าเท้า และหน้าผาก ส่วนอื่นก็จะมีเข้ามาใช้บ้าง อย่างเช่นมือที่ใช้ในการทุ่มบอลและผู้ที่รักษาประตูจะใช้มากที่สุด ดังนั้น ผู้เล่นจะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพราะจะได้เล่นกีฬาฟุตบอลได้อย่างไม่มีอุปสรรค

    Categories: บทความกีฬา

    Tags: