• หลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำ

  กีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างมาก เนื่องจากเป็นกีฬาที่ร่างกายอยู่ในน้ำ หากอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆก็อาจทำให้เป็นตะคริวได้ ซึ่งเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตจากการเคลื่อนไหวไม่ได้ในน้ำ ดังนั้นแล้วความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในกีฬาชนิดนี้

  หลักการดูแลความปลอดภัยในการว่ายน้ำไม่มีอะไรยาก นักว่ายน้ำทุกคนสามารถดูแลความปลอดภัยให้ตัวเองได้ และเป็นความรู้พื้นฐานที่นักว่ายน้ำทุกคนควรรู้ไว้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอันตราย ซึ่งหลักความปลอดภัยในการว่ายน้ำมีดังนี้

  1. ไม่ว่ายน้ำคนเดียว เพราะเวลาเกิดอันตรายไม่มีคนมาช่วยได้ทัน
  2. หากยังว่ายไม่แข็ง ไม่ควรว่ายน้ำออกไปในที่ลึก หรือควรมีคนที่ว่ายน้ำเป็นและว่ายแข็งพาไป แต่ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้คุมสระด้วย
  3. ห้ามลงสระขณะที่ตัวเองไม่สบาย ป่วยเป็นไข้หวัด เป็นโรคผิวหนัง หรือโรคอื่นๆที่สามารถแพร่เชื้อโรค
  4. ก่อนกระโดดลงสระ ต้องตรวจสอบก่อนว่าบริเวณนั้นมีคนอยู่หรือมีสิ่งกีดขวางอยู่หรือไม่
  5. เมื่อรู้สึกว่าร่างกายอ่อนล้า ควรพักให้หายเหนื่อย หรือหยุดการว่าย เพราะอาจเป็นตะคริวได้ง่าย
  6. ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับที่มูลค่า เพราะอาจสูญหายและเป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น
  7. หากมีคนว่ายน้ำตามลู่ ไม่ควรว่ายขวางสระ เพราะอาจเป็นอันตรายทั้งสองฝ่าย
  8. ควรใช้บริการสระว่ายน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด
  9. ไม่วิ่งเล่นหรือหยอกล้อกันบริเวณขอบสระ เพราะอาจเกิดอันตรายได้

  ทุกครั้งที่มีการว่ายน้ำ ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพราะการใช้บริการสระว่ายน้ำสาธารณะสามารถเกิดอันตรายต่อตัวผู้ว่ายได้ง่าย ดังนั้นควรระมักระวังไว้ก่อน

  Categories: บทความกีฬา

  Tags: