• ลักษณะของการมีน้ำใจนักกีฬาที่ดี

  ในปัจจุบันนี้กีฬาแฮนด์บอลมีผู้ที่ชำนาญและสามารถเล่นได้ดีในการเล่นกีฬาประเภทนี้อย่างแพร่หลาย  และยังได้มีการดัดแปลงท่าทางของการเล่นไว้อย่างมากมายอีกด้วย ซึ่งกีฬาประเภทนี้ไม่ได้มีเฉพาะในสนามการแข่งขันเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันผู้เล่นได้ดัดแปลงเพื่อใช้ในการแข่งขันความสามารถต่าง ๆ  อีกทางความสามารถด้วย

  กติกาในการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลได้มีความมุ่งเน้นให้ผู้เล่นได้ตระหนักถึงความมีน้ำใจที่เป็นคุณสมบัติขิงนักกีฬา เมื่อผู้เล่นเกิดความไม่มีน้ำใจที่เป็นของนักกีฬาแล้วนั้น ก็จะถูกลงโทษเป็นเวลา 2 นาที หรือตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน หรือแม้กระทั่งการถูกไล่ออก การมีน้ำใจการเป็นนักกีฬานี้จุดมุ่งหมายโดยตรงนั้นก็เพื่อทำให้เกิดความสามัคคี ซึ่งการมีน้ำใจของนักกีฬาสามารถกระทำได้ ดังต่อไปนี้

  1. เล่นกีฬาด้วยการมีชั้นเชิงของการเป็นนักกีฬา ไม่มีกรเล่นที่ตุกติก
  2. ไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งขัน
  3. การมีมารยาทของการเป็นผู้เล่นที่ดี
  4. เคารพกฎ กติกาการแข่งขัน อีกทั้งยังเชื่อฟังคำตัดสินของกรรมการ
  5. การรู้แพ้ เมื่อความสามารถไม่อาจสู้ผู้เข้าแข่งขันได้
  6. การรู้ชนะ และไม่ควรทับถมผู้ที่แพ้
  7. การมีความเมตตา และการรู้อภัย
  8. การรู้จักความยินดีเมื่อชนะการแข่งขัน และไม่ควรลงโทษผู้อื่นเมื่อพ่ายแพ้หรือเมื่อผิดพลาด

  การมีน้ำใจเป็นลักษณะของนักกีฬาทุกประเภทกีฬา เพราะกีฬาได้สร้างคนให้เป็นคนดีและสร้างนักกีฬาให้เป็นคนเก่งและเป็นคนที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา ไม่เอาเปรียบหรือกระทำการที่เป็นการไม่มีน้ำใจของนักกีฬา

   

  Categories: บทความกีฬา

  Tags: