• กีฬายิมนาสติกดีอย่างไร

  เป็นกีฬาที่เกี่ยวกับการแสดงความแข็งแรงความสวยงามความคล่องแคล่วและการทำงานประสานกันของร่างกายเป็นกีฬาสากลด้วยประเภทหนึ่งที่จัดเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกและยังไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มมาเมื่อใดแต่ปรากฎก่อนคริสต์ศักราช2600ปีความนิยมของกีฬายิมนาสติกตอนนี้มีการเจริญมากกว่าสมัยก่อนและยังเป็นกีฬาที่สามารถออกกำลังกายและคนส่วนมากที่เล่นกีฬายิมนาสติกนี้ส่วนมากจะเริ่มหัดเล่นตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะตอนนั้นเป็นฝึกที่ดี

  กติกาในการแข่งขัน การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสองมีประเภทชายและประเภทหญิงแข่งขันกันโดยใช้อุปกรณ์ทีจะต่างกัน ไปมีหลายอย่างแล้วแต่การแข่งแต่ละประเภท การแข่งขันมีทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ประเภททีมเป็นลักษณะของการต่อตัวผสมกับการแสดงท่ายืดหยุ่นการตีลังกาทั้งบนฟลอร์และกลางอากาศขณะต่อตัว ยิมนาสติกสมัยปัจจุบันนี้ถือว่าก้าวหน้าไปมาก กีฬาชนิดนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีร่างกายที่อ่อนหรือพูดกันง่ายๆคือตัวอ่อนมากถึงจะเล่นกีฬาแบบนี้ได้การเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ประโยชน์คือทำให้สมาธิดีและยังช่วยให้เราแข็งแรงและกล้าแสดงออกอีกด้วย

  ยิมนาสติกมีหลายประเภทและยังมียิมนาสติกลีลาที่ประกอบกับเสียงดนตรีเกิดขึ้นมาในพ.ศ 2513 ทางแถบยุโรปตอนเหนือ ผู้เล่นจะเป็นผู้หญิงเท่านั้นเป็นการแสดงบนฟลอร์เอ๊กเซอร์ไซส์โดยจะเป็นการเคลื่อนไหวและเน้นลีลาท่าทางประกอบกับเสียงดนตรีและยังมีอุปกรณ์ต่างๆเช่น บอล ริบบิ้น คฑาหรือคลับ ห่วง เชือก ยิมนาสติกทั้งสองประเภทอยู่ภายใต้การควบคุมของสหพันธ์ยิมนาสติกสากลและได้รับความนิยมพอสมควรอยู่มากทั้งสมัยก่อนและในปัจจุบันนี้

  กีฬายิมนาสติก

  ยิมนาสติกในประเทศไทยมีประวัติและความเป็นมาที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ การเริ่มเล่นยิมนาสติกในประเทศไทยนั้นไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเริ่มเล่นกันมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เป็นการสันนิษฐานเอาของคนในสมัยนั้นเพราะมีการส่งคนไปศึกษาต่อต่างประเทศ  เมื่อกลับมาก็ได้นาเอาวิชายิมนาสติกมาเผยแพร่ โดยเริ่มสอนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าวิชายิมนาสติกมีประโยชน์ในการพัฒนาร่างกายและจิตใจจึงได้มีการเริ่มสอนในโรงเรียนในตอนนั้น

  กติกาการแข่งขันยิมนาสติกการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นประเภทชายและประเภทหญิงแข่งขันกันโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆกัน เช่น ม้ากระโดด ม้าหู บาร์เดี่ยว บาร์คู่ ห่วงนิ่งและฟลอร์ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแสดงภาคบังคับและท่าสมัครในอุปกรณ์แต่ละชนิดข้างต้นการแข่งขันแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น ประเภททีม ประเภทเดี่ยวผสม และประเภทเดี่ยวนายิมสติกกายกรรม หรือยิมนาสติกผาดโผนเป็นยิมนาสติกประเภทยืดหยุ่นและต่ อตัวซึ่งจะมีการต่อตัวแบบต่างๆลักษณะคล้ ายกับกายกรรม กีฬาประเภทนียังไม่แพร่หลาย และไม่ มีการแข่ งขันในกีฬาใหญ่ ๆ ซึ่งการแข่งขันนันจะจัดแยกต่างหาก ในกีฬาโอลิมปิกยังไม่ได้บรรจุเข้ าในการแข่ งขัน แต่ก็เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจและนิยมจากคนชมมากที่สุด

  ในการแข่งแบบประเภททีม แบ่งกรรมการออกเป็น 2 กลุ่มๆละ 10 คะแนนแล้วนำคะแนนของกรรมการทั้ง 2 กลุ่มมารวมกันกรรมการกลุ่มที่ 1 ตัดสินจากการแข่งท่า 5 คะแนนและท่าของเทคนิคการแสดง5คะแนนกรรมการกลุ่มที่ 2 จะตัดสินจากการผสมกลมกลืนและเทคนิคการทำท่าให้สำเร็จ 10 คะแนน

   

  Categories: บทความกีฬา

  Tags: