• กติกาพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล

  ดร.ไนสมิธ เป็นผู้กำหนดกติกาพื้นฐานในการเล่นบาสเกตบอล โดยจะมีด้วยกันทั้งหมดจำนวน 13 ข้อ และกติกานี้ได้กลายเป็นกติกาพื้นฐานของบาสเกตบอลที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

  1. ในขณะโยนลูกบอลลงห่วงนักกีฬาสามารถจับลูกบอลโดยใช้ได้ทั้ง 2 มือ หรือจะใช้มือข้างใดข้างหนึ่งในการโยนลูกก็ได้
  2. การตีลูกบอลหรือเดาะบอลสามารถใช้ได้ทั้งแบบมือเดียวหรือ 2 มือ แต่มีข้อห้ามก็คือ ห้ามชกบอลหรือใช้กำปั้นทุบลูกบอล

  3. ในขณะแข่งขันอยู่ในสนามห้ามนักกีฬาทำการถือลูกบอลวิ่งโดยเด็ดขาด เพราะจะถือว่าเป็นการฟาล์ว

  4. สามารถเล่นลูกบอลได้ด้วยมือ แขน และลำตัว และห้ามใช้วิธีดึงลูกบอลอย่างเด็ดขาด

  5. ในขณะเล่นห้ามนักกีฬาผลัก ดัน ฝ่ายตรงข้าม

  6. การกระทำในข้อที่ 3 ถึงข้อ 5 จะถือว่าเป็นการฟาล์ว

  7. นอกจากนี้ถ้าผู้เล่นในทีมเดียวกันทำฟาล์วติดต่อกันถึง 3 ครั้ง จะนับคะแนนให้แก่ฝ่ายตรงข้าม

  8. เมื่อลูกบอลเข้าไปในห่วงหรือยังค้างอยู่บริเวณก้านห่วง แต่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทำการป้องกันแล้วไปสัมผัสประตู ก็นับแต้มให้ฝ่ายที่โยนลูกเข้าห่วง

  9. ถ้าลูกบอลออกจากสนามด้านใดด้านหนึ่งให้ทำการส่งลูกบอลเข้าสนามในบริเวณนั้น

  10. กรรมผู้ตัดสินจะมีหน้าที่คอยบันทึกการฟาล์ว และช่วยผู้ตัดสินจดในเรื่องของสถิติต่างๆ เพื่อให้การตัดสินเป็นไปอย่างยุติธรรม

  11. หน้าที่ของผู้ตัดสินในสนามคือ จับเวลา ให้คะแนนเมื่อมีการได้แต้ม บันทึกคะแนน และรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน

  12. ในการแข่งขันแต่ละครั้งจะแบ่งเป็น 2 ครึ่ง และในระหว่างครึ่งจะมีเวลาพัก 5 นาที

  13. เมื่อจบเวลาการแข่งขันฝ่ายที่ได้คะแนนมากสุดจะถือเป็นฝ่ายชนะ ถ้าเสมอจะต่อเวลาครั้งละ 5 นาที จนกว่าจะมีฝ่ายใดได้คะแนนนำ

  Categories: บทความกีฬา

  Tags: ,